Xem tất cả 10 kết quả

Một số phần mềm điều khiển màn hình led tương ứng với các loại card sau: HD Play của hãng HUIDU (Card Offline A30+, A603,….), Led Nova star của hãng NOVA (Cardthu phát MSD300,…), Led MPlayer của hãng LSTEN (Card offline LSQ1, Q1+,…), Led Studio của hãng LINSN (Cardthu phát TS802, RV908,…), Kystar của hãng KYSTAR (Cardthu phát G600, S600,…)

CÁC PHẦN MỀM HAY DÙNG