Bộ chuyển đổi quang màn hình led SC801

3,000,000 2,700,000

Sự ra đời của hệ thống truyền dẫn cáp quang đường dài, truyền dẫn cáp quang của công nghệ này, màn hình LED tín hiệu điều khiển có thể được truyền đến khoảng cách xa hơn, để đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu sao cho toàn bộ hệ thống hiển thị LED ổn định hơn, đáng tin cậy và thuận tiện hơn.