Bộ xử lý hình ảnh VP1800 Hãng LINSN

7,000,000 6,500,000