Màn hình led P3 cong Viettel tại Sơn Tây

Màn hình led P3 trong nhà được lắp ráp từ các module led với nhau.

Module led P3 có kích thước 192 x 192 tương ứng 64 x 64 pixel.