Module LED P8 SMD ngoài trời

210,000 180,000

Màn hình LED P8 SMD ngoài trời là loại màn hình sử dụng công nghệ bóng LED siêu sáng SMD, điểm ảnh là các bóng LED có độ sáng cao, tuổi thọ cao cách nhau 8mm. Màn hình LED trong nhà P8 SMD có mật độ điểm ảnh nhỏ nên với kích thước lớn thì hình ảnh mới đạt HD.